Hodde/Tistrup

2. juni 2023


Foto af Carsten Mortensen

Vælgerforeningsformand

Carsten Mortensen

dmcm@bbsyd.dk 20613410
Foto af Mogens Gjødesen

Vælgerforeningskasserer

Mogens Gjødesen

moggjo@gmail.com 20291141
Foto af Carsten Thorhauge

Vælgerforeningsbestyrelsesmedlem

Carsten Thorhauge

thorhaugecarsten@gmail.com 61747991
Foto af Conni Tranekjer

Vælgerforeningsbestyrelsesmedlem

Conni Tranekjer

tranekjer@hotmail.dk 22506695
Foto af Henrik Mortensen

Vælgerforeningsbestyrelsesmedlem

Henrik Mortensen

henrikmo@bbsyd.dk 40272135
Foto af Holger Bjørnskov

Vælgerforeningsbestyrelsesmedlem

Holger Bjørnskov

h.bjoernskov@privat.dk 40913080
Foto af Jørgen Bertelsen

Vælgerforeningsbestyrelsesmedlem

Jørgen Bertelsen

agerkrog1@gmail.com 40135844
Foto af Kurt Jørgensen

Vælgerforeningsbestyrelsesmedlem

Kurt Jørgensen

ingerogkurtjorgensen@gmail.com
Foto af Vagn Kjær

Vælgerforeningsbestyrelsesmedlem

Vagn Kjær

vagn@vado.dk 51514065