Parti

Vælgerforeninger

Venstre i Varde kommune består af et antal vælgerforeninger.

Vælgerforeningerne er selvstændige foreninger med egen bestyrelse. 

Vælgerforeningerne udpeger hver et antal kandidater til Venstres liste til kommunalvalg.

Kommuneforeningen

Kommuneforeningens bestyrelse består af repræsentanter fra vælgerforeningerne samt medlemmer udpeget på den årlige generalforsamling.

Formanden for kommuneforeningen er medlem af Venstres hovedbestyrelse.

Kommuneforeningen er ansvarlig for opstilling af kanidater til regionsrådsvalg.

Kommuneforeningen er ansvarlig for Venstres valgkamp på kommunalt- og regionalt plan.

Kredsbestyrelsen

Danmark er inddelt i valgkredse, hvori hvert parti opstiller en kandidat.

I Varde er valgkredsen sammenfaldene med kommunen, hvorfor kredsforeningens medlemskreds er sammenfaldende med kommuneforeningens. Derfor afholdes kredsgeneralforsamlingen i forlængelse af kommuneforeningens generalforsamling.

På kredsgeneralforsamlingen vælges kredsbestyrelsen, der har ansvaret for udvælgelse og valg af kredsens kandidat til Folketinget.

Vedtægter

Kommuneforening

Kredsbestyrelse

Vælgerforeninger